A A A

transformatory separacyjne 230V/230V z wyłącznikiem termicznym